Komora zdravstvenih tehničara svih profila

Federacije Bosne i Herecgovine

O nama

Historijat

Voljom zdravstvenih tehničara svih profila iz cijele F BiH, a uslijed pravnog vakuma nastalog proglašenjem Zakona o sestrinstvu i primaljstvu F BiH, 43/13, odnosno poslijedicama primjene istog po zdravstvene tehničare koji nisu prepoznati kao sestrinstvo u F BiH, 11.04.2015.godine je u prostorijama Sveučilišne-kliničke bolnice-Mostar, održana osnivačka Skupština Komore zdravstvenih tehničara svih profila Federacije BiH ( KZTFBiH). Osnivačku Skupštinu je održalo 87 zdravstvenih tehničara F BiH.

Tokom sjednice osnivačke Skupštine, a u skladu sa za to važećim zakonima su donesene za to podrazumijevajuće odluke (osnivanje, Statut, pravilnik o radu Skupštine…)

U svojstvu osnivača, KZTFBiH osnivaju, zdravstveni tehničari svih profila F BiH, a osnivanje KZTFBiH pomogli su Udruženje/udruga za fizioterapiju F BiH i Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih profesionalaca BiH.

U skladu sa Član 4.,trenutno važeceg Zakona o sestrinstvu F BiH, 43/13, a u kojem je definisano kako ‘’Medicinske sestre, u smislu ovog zakona, jesu medicinske sestre općeg smjera svih nivoa obrazovanja, te pedijatrijske i psihogerijatrijske sestre – tehničari’’, podrazumijevajuće komore medicinskih sestara i tehničara na nivou svih deset kantona pojedinačno kao i Federacije BiH, su u sukobu sa Zakonom o sestrinstvu ukoliko za članove imaju, zdravstvene tehničare i profesionalce u zdravstvu koje navedeni zakon ne prepoznaje kao medicinsku sestru/tehničara bilo kojeg stepena obrazovanja u struci.

Navedeno podrazumijeva da opisane komore ne smiju imati za članove zdravstvene tehničare koji nisu prepoznati kao medicinske sestre/tehničari, niti za njihov samostalan rad smiju izdavati licence iz nadležnosti i djelatnosti koje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH, 46/10, pripadaju ovim komorama.

Tameljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, 46/10, a u Član 221, navedenog zakona, isti podrazumijeva formiranje Komore zdravstvenih tehničara svih profila. Ova Komora će imati za obavezu licenciranje zdravstvenih tehničara svih profila F BiH, jer trenutno ne postoji u zakonu opravdano pravno lice koje će ovom kadru omogućiti izdavanje licenci na osnovu kojih se produžava postojeći ugovor o radu ili bez koje se za nezaposlene , radni odnos ne smije zasnovati.

Komora će djelovati kao krovna strukovna članska organizacija na području cijele F BiH, a to podrazumijeva da licence koje ista bude izdavala jesu legalne i validne u svakom od deset kantona F BiH.Komora je organizovana u skladu sa potrebama zdravstvenih profila koji je članstvom čine, a ne geopolitičkom kantonalnom podijelom F BiH. Svi profili zdravstvenih tehničara unutar Komore imati svoj strukovni Odbor koji vodi brigu o potrebama tog profila, jednakopravno i neovisno o njegovoj brojnosti unutar ukupnog članstva Komore sa drugim profilima.

Ko čini Komoru?

U skladu sa Zakonom o zdravtsvenoj zaštiti Federacije BiH 46/10, članstvo Komore čine sve kolegice i kolege slijedečih zdravstvenih profila Federacije BiH srednom školskom spremom i višom školskom spremom do 180 ECTS bodova:

• Laboratorijski tehničari
• Farmaceutski tehničari
• Fizioterapeutski tehničari
• Sanitarni tehničari
• RTG tehničari

Izuzeto iz navedenog opisa obavezujućeg članstva unutar KZTFBiH, a temeljem nedorečenosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH,46/10, i dostavljenog stava Ministarstva F BiH, u kojem je dopisom, 01-37-522/14, od 17.06.2014 godine, isto obrazložilo nedorečenost Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH, 46/10, diplomirani fizioterapeuti sa 240 ECTS bodova ”bi trebali biti članovi nadležnih komora zdravstvenih tehničara svih profila”.

Obrazloženje:
Temeljem navedene nedorečenosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH, 46/10, Udruženje/udruga za fizioterapiju F BiH, je nadležnom ministarstvu dostavilo akt 167/14, od 20.01.2014 godine, tražeći pravni savjet o pitanju članstva diplomiranih fizioterapeuta u nadležnim komorama. Dopisom, 01-37-522/14, od 17.06.2014 godine Ministarstvo zdravstva F BiH, a koji je stigao kao odgovor na adresu Udruženja/udruge za fizioterapiju F BiH, potvrđeno je da (Zakon nije eksplicitno utvrdio postojanje komore diplomiranih fizioterapeuta.Kako se ne radi o inžinjerima, stava smo da i diplomirani fizioterapeuti treba da budu članovi nadležnih komora zdravstvenih tehničara svih profila. Cijeneći navedeno, proizilazi da bi svi fizioterapeutski tehničari i diplomirani fizioterapeuti, trebali biti članovi nadležnih komora zdravstvenih tehničara svih profila) Dopis možete pogledati OVDJE.

U skladu sa navedenim, diplomirani fizioterapeuti sa 240 ECTS bodova, mogu biti članovi ove komore ili Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije BiH, jer stav iznesen u navedenom dopisu nije obavezujući već savjetodavni.

S postovanjem UO KZTFBiH

Upravni odbor Komore

Jasmin Avdović – Sarajevo
Sanela Gabela – Sarajevo
Muhamed Saković – Sarajevo
Enes Hasković – Sarajevo
Nermir Kruščica – Sarajevo
Eldar Musić – Sarajevo
Amela Muminović-Bihać
Almir Redžić– Mostar
Ljuba Vidačković – Mostar
Dijana Tikvić – Mostar
Dario Jeličić – Odžak
Rusmir Mujadžić-Bosanski Petrovac

Share this post: