jedan za sve

Komora zdravstvenih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine

Samostalna i nezavisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima

Postani član komore!

Ko smo mi

Mi smo krovna organizacija zdravstvenih tehničara
Federacije Bosne i Hercegovine

Ko smo mi

Naša porodica okuplja tehničare iz 5 zdravstvenih grana

Ako do sad niste, prijavite se na naš newsletter!

Čas posla. Postanite dio velike porodice.